ابر باران زا و باران مصنوعی

دانلود کلیپ موبایل دیدنی و جالب از ایجاد باران مصنوعی توسط یک دستگاه بسیار بزرگ که بسیار عجیب در طول چند ثانیه یک ابر بزرگ باران زا را تولید می کند .

کلیپ باران مصنوعی

 

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: