کلیپ رکورد های گینس

دانلود ۱۰ رکورد گینس که مربوط به شماره ۷۰تا ۸۰ است و بسیار دیدنی است . این رکورد های گینس مربوط به افراد مختلفی از جمله : بلند ترین ناخن و عبور از آتش با موتور و … است .

giness كليپ ركورد هاي گينس

دانلود رکورد گینس | پسورد : http://www.bia4clip.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: