کلیپ قمه زنی در یکی از روستاهای سبزوار

دانلود کلیپ موبایل ایرانی ناراحت کننده و بسیار عجیب از قمه زنی در ظهر عاشورا امسال که مربوط به یکی از روستاهای سبزوار ایران است .

ghame zani كليپ قمه زني در يكي از روستاهاي سبزوار

 

دانلود قمه زنی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: